Březen 2007

Virtual hafík - Čert

29. března 2007 v 19:39 | LeelooDallasova |  Ostatní

Jeho výbava:

a to je on - ČERT

Diplomy z Foolish

29. března 2007 v 16:45 | LeelooDallasova

Diplomy z atlasekk

29. března 2007 v 16:03 | LeelooDallasova

Diplomy z Neverlast

29. března 2007 v 16:00 | LeelooDallasova

Diplomy z fun-zabava

28. března 2007 v 19:14 | LeelooDallasova

Jaké jsi znamení zvěrokruhu

28. března 2007 v 17:21 | LeelooDallasova |  Ankety
Já jsem Virgo ;o)

Eleanor

28. března 2007 v 15:03 | LeelooDallasova |  Virtuální partneři / partnerky
Tak to jsem já. Jmenuji se Eleanor a narodila jsem se 25. 7. 1987 na jednom překrásném místě, kam lidská noha nikdy nevstoupila. Měřím 170 cm a vážím 60 kg, mám černé vlasy a zelené oči, jako všichni elfové jsem štíhlé postavy. Umím střílet z luku, docela obstojně. Nikdy jsem se z rodného lesa neodvážila, až jednou, a stalo se mi to osudným, naštěstí v dobrém slova smyslu =o) Potkala jsem člověka, připadal mi sice trochu malý, ale později jsem se dozvěděla, že lidé nejsou tak vysocí jako Elfové. Časem mi jeho výška přišla normální. Neuměla jsem lidskou řeč stejně jako on neuměl naši, a přesto jsme si rozuměli. Chodívala jsem na okraj lesa stále časteji a učila se "lidsky", stejně jako on se učil elfsky. Pravda, ze začátku měl docela legrační výslovnost, ale časem se to celkem srovnalo. Protože jsem velice dobře věděla, že mi rodiče nedovolí žít s člověkem, jednou jsem z lesa tajně uprchla, a zanechala po sobě jen dopis. Snad mi to rodiče odpustí. Nyní žiju se "svým" člověkem a jsme spolu šťastni.

Malá fotogalerieDiplomy od Bleskovečky - Moniky

28. března 2007 v 14:17 | LeelooDallasova

Elfové

27. března 2007 v 20:49 | LeelooDallasova |  Ostatní
Tajemní, krásní a velmi rychlí. Tato rasa patří k nejstarším. Elfové milují přírodu a klid. Obývají lesy a starají se o ně. Ačkoliv jsou výborní válečníci, boj příliš nevyhledávají. O to více a krutěji se brání, pokud jsou napadeni. Zahlédnout elfa v lese obyčejný smrtelník nemůže. Elfové jsou plaší a pokud návštěvník nepáchá nic, co by se jim nelíbilo, nechají ho být a zůstávají v ústraní.
Elfové, protože žijí o mnoho déle než např. lidé, mohou mnohem lépe porozumět přírodním jevům a zákonům. Umějí o něco lépe než lidé používat manu a mágů je v jejich řadách mnohem více.
Elfové jsou rasa s velmi silnou armádou a relativně silnou magií.

Kdo jsou?

Elfové byli za poslední staletí téměř ztraceni ve víru času, jsou ještě starší než trpaslíci, kteří je později vytlačili. Je těžké o nich něco zjistit, což dává představivosti autorů velký prostor. Jednotlivé knihy se v charakteristice těchto postav rozcházejí více, než tomu bylo u trpaslíků.. Ale jakýma očima vidí elfy dnešní etymologové a historici. A co tyto bytosti mohly pro člověka kdysi dávno znamenat? Elfové jsou bytosti ještě záhadnější a nedostižitelnější než trpaslíci, téměř nikde není popisován jejich vzhled ani jejich funkce.
Jsou i tací, kteří se domnívají, že elfové byli původně třetí samostatná skupina božstev (vedle Ásů a Vánů). Elfové, žijící v sousedství bohů, jsou nazýváni Elfové světla "Liósálfar". (Slunci se také obrazně říkalo "elfí třpyt".) Jas a třpyt je jejich jediným morfologickým rysem, který je nám znám. Vše naznačuje tomu, že elfové ovládali magii. Kolem roku 1000 n.l. je ve staroangličtině doložen výraz "aelfsiden", který se dá přeložit jako "elfí kouzla" nebo také "čarodějnictví" či "uhranutí". "Siden" je příbuzné severskému "sejdr", což je jistý druh nečisté magie, kterou ovládali Vánové (a elfům vládne Freyr z rodu Vánů). V archeologických nálezech najdeme křížky, na nichž je vyryto "Contra elphos hec in plumbo scrive" (Proti elfům je toto do olova psáno.) Existují i různá zaříkávadla proti elfí magii. Dalším svědectvím o kouzelné moci elfů je německé jméno mandragory "Alraun", tedy "elfí tajemství", v 10. století se objevuje i výraz "Albruna", kterým Tacitus nazýval germánské věštkyně.
Ať už byli elfové spojeni s bohy jakkoliv, byli lidmi velmi uctívaní.
Elfové prý obývali menhiry a různé jiné kameny, což částečně vysvětluje snadnou záměnu s trpaslíky. Elfové jsou však známí svým smyslem pro čistotu, běda tomu, kdo by chtěl vykonat potřebu poblíž místa, kde oni sídlí.
Snorri Sturluson popisuje tři skupiny elfů. Kromě bílých se zmiňuje ještě o černých a temných elfech. Černí elfové prý žijí v "Svartálfaheimru" (Světě černých elfů) "tam dole na zemi". Bližším prozkoumáním se ukázalo, že jsou tím míněni trpaslíci. Větší záhadou jsou temní elfové. Kam tyto bytosti zařadit? Na tuto otázku existují dvě možné odpovědi. První hypotéza o temných elfech vychází z křesťanského pojetí rozdělení duší po smrti. Dobré duše jdou do nebe, zlé do pekla, a ty ani vysloveně dobré, ale ani úplně špatné míří na nějakou dobu do očistce. Snorri Sturluson mohl tedy své rozdělení elfů okopírovat podle tohoto vzoru. Druhá teorie se zakládá na germánské legendě o neutrálních andělech. Když se Lucifer vzbouřil proti Stvořiteli, někteří andělé ho následovali, jiní se postavili za Boha a ti zbývající, váhaví a nerozhodní, se nepřidali ani na jednu stranu a čekali, jak se situace vyvine. Byli potrestáni spolu se vzbouřenci. Ti, kteří šli s Luciferem, byli uvrženi do pekla a stali se z nich černí démoni, neutrální andělé byli vyhoštěni na zem. Zde zplodili potomstvo, a právě z nich pocházejí víly, trpaslíci a duchové. Vlastně existuje ještě jeden zjednodušený pohled na celou věc. Elfové světla se stali vílami, temní elfové vystupují jako duchové a černí elfové jsou trpaslíky.
Na rozdíl od trpaslíků se elfové těšili úctě lidí, ti věřili v jejich existenci a velkou moc.
Pokud se na ně lidé odvolávali, musely mít tyto bytosti velkou moc, povšimněme si, že zde není zmínka o trpaslících. Ovšem uvědomíme-li si, že elfové žili po boku bohů, není na tom nic divného.
Elfové jsou pro mnoho z nás symbolem dlouhověkosti a velké moudrosti, což vyvěrá zvláště z Tolkienovy představy o těchto bytostech. Ať už byli kdysi kýmkoliv, vypadá to, že měli blízko k bohům a skutečnému vědění. Moudrosti, kterou si ani neumíme představit, protože bychom ji, my lidé, na tomto stupni duševní vyspělosti pravděpodobně nedokázali pochopit. V přírodě se skrývá mnoho tajemství a moudrosti, možná že lidé v dávných časech si toto vědění personifikovali do spousty postav, a to jim ony principy umožňovalo lépe chápat.

Vlastnosti

Elfové jsou bledí s jemnými, esteticky krásnými rysy a vlasy hebkými jako len. Jsou vysocí a hrdě vzpřímení a přestože jsou štíhlí jsou na svou velikost překvapivě silní a obratní. Elfové žijí dlouho, někteří říkají, že jsou nesmrtelní. Také jsou odolnější vůči nemocem víc než lidé. Jejich pohyby jsou půvabné a kontrolované, jejich mysl je rychlá a bystrá s intensitou a hlubokým jasnozřením, které je činí podivným pro jiné rasy. Víc než jednou bojovali Pánové říše mezi sebou nebo proti jiným rasám, ať už ze správného důvodů nebo ze smyšleného. Přesto, že jsou vznešenými lidmi, mohou být Vznešení Elfové chladní a nadutí, rychle se rozčílit a pomalu zapomínat.
Elfové se učí ovládání zbraní od ranného věku a rychle se naučí bojovat mečem a používat luk a kopí. Ti se vznešeným původem se učí jezdit a používat výstroj Stříbrných Helem, úžasných Elfích rytířů, kteří bojují v předvoji Elfí armády.
Všechny Elfí zbraně a zbroje jsou perfektně vyrobené. Meče se často předávají z generace na generaci a mohou být nesmírně starobylým rodinným dědictvím, které vidělo krev tisíce bitev. Jejich vysoké helmy jsou složitě tvarovány a často mají vsazeny drahé kameny, protože Elfové milují drahokamy a používají je jako dekoraci zbraní a zbrojí.

Rodičovství

Navzdory svému dlouhému životu mívali elfové jen velmi málo dětí: málokdy více než čtyři, s léty, jak přibývalo těžkostí, se počet snižoval. Ale dokonce i na počátku historie, když ještě chtěli, aby jich přibývalo, byl Fëanor pověstný svými sedmi syny - bylo to něco výjimečného. Těla elfů také stárnou, i když pomalinku (limitem je konec světa), ale především stárnou jejich duše, doléhá na ně tíha let, a tím se mění se i impulsy a rozpoložení těla. Touha po plození dětí brzy pomine, je-li naplňována, a mysl se obrací k jiným věcem. "Dny dětí" zůstávají v paměti jako nejradostnější čas života, ale elfové mají mnoho jiných schopností těla i mysli, které touží uplatnit. Proto také manželé nebydlí nutně vždy pospolu, dokonce ani v dobách míru. Mohou se na čas odloučit a věnovat se každý svým zájmům. Zplození a zejména donošení dítěte je zároveň více stravuje, na duchu i na těle. Má se za to, že fëa dítěte před narozením čerpá mnohé jak od matky, tak od otce - je znát, pokud je v té době nepřítomen. (Je považováno za velmi bolestné, pokud by se manželé měli odloučit, když čekají dítě nebo v jeho časném dětství. Proto se snaží mít děti pouze v dobách míru.)

Většina dětí je zplozena v mládí, v letech těsně po sňatku. (Ale nesmíme si představovat lidské časové relace - bylo by zřejmě vhodnější napsat "v desítiletích až staletích těsně po sňatku". Mezi jednotlivými dětmi bývají dlouhé intervaly, ideálem je věnovat se každému z nich naplno jako jedináčkovi.) Těhotenství trvá zhruba rok, narozeniny se slaví v den zplození, většinou to bývá na jaře.

Děti elfů se naučily mluvit před prvním rokem, zároveň i chodit a tančit. Třetím rokem počínaje je v tělesném vývoji lidské děti předhonily, v době, kdy lidské děti dorostly do plné výšky, vypadaly děti elfů tělesně jako sedmileté (i když obratností a především duševními schopnostmi se svým lidským protějškům samozřejmě vyrovnaly!) Jejich tělesný vývoj byl plně ukončen nejdříve v padesáti, někdy teprve kolem stovky.

Děti jim byly velmi drahé: už od počátku byly zřejmě přijímány jako samostatné osobnosti a ve vztahu rodičů k nim byla silná složka přátelství. Žádný elf by neřekl "mám děti". Řekl by něco jako "Byly mi přidány" "Jsou se mnou" "Jsou v mém domě". Jakékoli autoritářství by bylo zbytečné - rodiny držela pohromadě láska a hluboký pocit příbuznosti na duchu i na těle. Vnímavé elfí děti potřebovaly jen nepatrně výchovy.

Zvěrokruh

27. března 2007 v 20:43 | LeelooDallasova |  jiné

Zvěrokruh - hezčí =o)

27. března 2007 v 20:37 | LeelooDallasova |  jiné

7 lidských hříchů

27. března 2007 v 20:30 | LeelooDallasova |  jinéChuck Norris

22. března 2007 v 18:20 | LeelooDallasova |  Vtip, který mě dostal

Ahoj, jsem Chuck Norris a nosím Cosmodisc od tý doby co jsem si dojebal záda na TotalGymu...

-Chuck Norris napočítal do nekonečna. Dvakrát
-Chuck Norris zemřel před 10 lety ale Smrtka neměla odvahu mu to říct
-Chuck Norris umí dělit nulou
-Chuck Norris musí třídit prádlo na tři hromady - bílé, barevné a krvavé
-Kdyz jde Bubák spát, každou noc se podívá pod postel jestli tam není Chuck Norris
-Chuck Norris je častým dárcem krve pro Červený Kříž. Jen ne svojí vlastní
-Chuck Norris hrál ruskou ruletu s plně nabitou zbraní a vyhrál
-Když Chuck Norris spadne do vody, nebude mokrý, ale voda bude Chuck Norris
-Teorie evoluce neexistuje, existuje pouze seznam živočišných druhů, které nechal Chuck Norris přežít.
-Pokud má Chuck Norris zpoždění, čas by měl radši sakra zpomalit
-Chuck Norris dokáže pálit mravence lupou. V noci
-Chuck Norris je první človek, který porazil betonovou zeď v tenise.
-Slzy Chucka Norrise léčí rakovinu. Škoda, že nikdy neplakal.
-Na poslední stránce Guinnessovy knihy světových rekordů je malým písmem uvedeno že všechny rekordy drží Chuck Norris, zde uvedení lidé jsou ti co jsou mu nejblíž
-Nekteří lidé nosí pyjamo se Supermanem. Superman nosí pyjamo s Chuckem Norrisem
-Nejsou žádné odlišné rasy, jenom země plné lidí, které Chuck Norris zbil do různých odstínů černé, modré a žluté
-Chuck Norris si v KFC objednal BigMac a dostal ho
-V Iráku nebyly žadné zbraně hromadného ničení. Chuck Norris žije v Oklahomě
-Chuck Norris zničil periodickou tabulku prvků protože uznává pouze prvek překvapení
-Na Nagasaki nikdy žádná bomba nespadla, to jen Chuck Norris vyskočil z letadla a udeřil do země
-Značka "parkování pro handicapované" neznamená, že zde mohou parkovat postižení, znamená to, že tam parkuje Chuck Norris a pokud tam zastavíte udělá z Vás handicapovaného.
-V průměrném obývacím pokoji je 1242 věcí, pomocí nichž by Vás Chuck Norris dokázal zabít Včetně samotného pokoje
-Chuck Norris nespí, jen čeká
-Zbraně nezabíjejí, to Chuck Norris
-Hlavní příčiny smrti v USA jsou: 1.Onemocnění srdce, 2.Chuck Norris, 3.Rakovina
-Okolní vesmír existuje, protože se bojí být na stejné planetě jako Chuck Norris
-Chuck Norris nečte knihy, jen je pořádně zmáčkne a dostane informace, co potřebuje
-Chuck Norris je tak rychlý, že může oběhnout Zemi a udeřit se do zad
-Chuck Norris nenosí hodinky, on prostě určí kolik je hodin
-Většina lidí má 23 párů chromozómů Chuck jich má 72 a všechny jsou smrtelné
-Chuck Norris zná poslední číslo čísla Pí
-Někteří lidé mají jednu mozkovou hemisféru větší než druhou Chuck Norris má větší obě
-Chuck Norris vynalezl celé spektrum barev kromě růžové Tu vynalezl Tom Cruise
-Chuck Norris umí roztáhnout diamant a proměnit ho tak v uhlí
-Žádné globální oteplování neexistuje, to jen Chuck Norris přiblížil Slunce, když mu bylo chladno
-Za každým úspěšným mužem je žena, za každým mrtvým mužem je Chuck Norris
-Když bůh řekl "budiž světlo", Chuck Norris čekal až poprosí
-Chuck Norris jednou kopl koně do brady. Jeho potomci jsou dnes známí jako žirafy
-Ozzy Osbourne ukusuje hlavy netopýrům, Chuck Norris to dělá tygrům usurijským
-Chuck Norris umí dělat bubliny z hovězích steaků
-Když se říká "nikdo není dokonalý" Chuck Norris to považuje za osobní urážku
- Když Chuck dělá shyby na hrazdě, nezvedá se. Stahuje zeměkouli dolů.
- Chuck Norris žaluje NBC, protože Zákon a Pořádek jsou jména, která dal svojí levé a pravé noze.
- Chuck Norris jednou snědl dort dřív, než mu stihli říct, že je v něm striptérka.
- Chuckův kop z otočky je preferovaná forma popravy v 16 státech.
- Bermudský trojúhelník byl původně Bermudský čtverec, než Chuck ukopnul jeden roh.
- Chuck při bowlingu nemusí dávat strike, jak trefí první kuželku, ostatní omdlí strachy.
- Kdysi dávno Chuck narazil na medvěda. Medvěd se tak vyděsil, že utekl až na severní pól a srst mu zbělala
strachy.
- Pero je mocnější než meč. Pokud ho drží v ruce Chuck.
- Chuck Norris umí mluvit Braillovým písmem.
- Pokud ti Chuck Norris ukáže prostředníček, ukazuje ti kolik sekund života ti zbývá.
- Chuck Norris vymyslel rakovinu protože ho nebavilo zabíjet lidi sám.
- Kapitán Picard řídil Enterprise polem asteroidů až čtvrtinovým impulzem. Chuck Norris čtyřmi.
- Godzilla je japonskou verzí první návštěvy Chucka Norrise v Tokyu.
- Chuck Norris jednou navštívil Panenské ostrovy. Teď se jmenují Ostrovy.
- Chuck Norris má právo mluvit o Klubu rváčů.
- Chuck Norris spí v noci se světlem. Ne že by se Chuck Norris bál tmy, ale tma se bojí Chucka Norrise.
- Chuck Norris jednou přežil sebevražedný atentát. On byl atentátník.
- Chuck Norris nemá bankovní účet. Vždycky jenom oznámí bance kolik potřebuje.
- Chuck Norris jednou nakopl Bruce Leeho a přelomil ho vejpůl. Výsledek byl Jackie Chan a Jet Li.
- Pee Wee Herman byl zatčen za masturbování na veřejnosti. Chuck Norris za masturbování na veřejnosti dostal cenu.
- Švýcarsko vlastně ve skutečnosti není neutralní. Jenom ještě nezjistili na jakou stranu se Chuck Norris přidá.
- Voda se vaří rychleji když se na ni Chuck Norris dívá.
- Chuck Norris' dog is trained to pick up his own poop because Chuck Norris will not take shit from anyone.
- Francouzi se Chucku Norrisovi vzdávaji každý den ve 2 ráno.
- Chuck Norris nenechává zprávy, nechává varování.
- Chuck Norris neměl nikdy problém s alkoholem. Avšak alkohol má problém s Chuckem Norrisem.
- Žena nemůže být znásilněná Chuckem Norrisem, protože to by znamenalo že nechtěla aby se to stalo.
- Kdyby ukřižovali Chucka Norrise místo Ježíše, mohly se slavit Velikonoce už na Novej rok.
- Moderní čistící prostředky uvádějí že zničí až 99.9% mikrobu. Chuck Norris zničí 100% čehokoliv se mu sakra zachce.
- Chuck Norris dokáže vyhrát hru Dostihy a sázky aniž by vlastnil jediného koně.
- A high tide means Chuck Norris is flying over your coast. The tide is caused by God pissing his pants.
- Chuck Norris je vegetarián. To znamená ze zvíře nesní dokud ho pomocí svých pěstí nenavrátí do vegetativního stavu.
- Chuck Norris dokázal že jsme ve vesmíru sami. Před jeho první vesmírnou expedicí jsme nebyli.
- Wo hu cang long. Původní překlad z Mandarínské Čínštiny je : "Crouching Chuck, Hidden Norris" - Chuck a Norris.
-V aktu velké filantropie předal Chuck Norris velký dar americké společnosti proti rakovině. Daroval 6000 mrtvých těl k výzkumným účelům.
- Chuck Norris nepíše knihy. Písmena se sama zformuji do slov z čiré hrůzy.
-Televizní show Survivor měla původně být o skupině lidí vysazených na ostrov s Chuckem Norrisem. Nebyli však žádní preživší a nikdo není dost odvážný aby došel pro natočené materiály.
- Velká Čínská zeď byla původně postavena aby zabránila Chuckovi Norrisovi vstoupit do Číny. Žalostně selhala.
- Jednou někdo natočil Chucka Norrise když se naštval. Nahrávka byla pojmenována Walker: Texas Chain Saw Masacre.
- Čas na nikoho nečeká... pokud to není Chuck Norris.
- Chuck Norris se nesprchuje. Zato se pořád koupe v krvi.
-Kámen porazí nůžky, nůžky porazí papír, papír porazí kámen. Chuck Norris porazí všechny 3 naráz.
- Chuck Norris spí s polštářem pod pistolí.
- Ve filmech X-Men nejsou použity žádné speciální efekty. Chuck Norris dělá kaskadéra všem postavám.
-Scéna ve které Chuck Norris prohraje souboj s Bruce Leem, byla scéna s nejdražšímy speciálnímy efekty v historii kinematografie všech dob.
- Když Arnold v prvním Terminátorovi říká "Já se vrátím" myslí tím že jde požádat Chucka Norrise o pomoc.
- Na konci dílu Walker : Texas Ranger nejede seznam herců ale seznam úmrtí během natáčení.
-Jediným důvodem, proč Chuck Norris neobdržel oskara za výkon ve filmu "Sidekicks", je strach předat Chuckovi jakýkoliv tupý kovový předmět. To je prostě sebevražda.
-Chuck Norris umí prásknout otáčivými dveřmi.
-Smrt se strachem čeká kdy si pro ni přijde Chuck Norris.
- Bůh se každé ráno modlí k Chuckovi Norrisovi.
- Chuck Norris o sebe mluví pouze ve čtvrté osobě množného čísla.

A malá fotogalerie...

Dračí doupě - diplomy

21. března 2007 v 19:57 | LeelooDallasova

Skotský teriér

21. března 2007 v 18:42 | LeelooDallasova |  Zvířata - něco o nich
Miluju tyhle psíky(já mám ráda stejně většinu psů =o), ale bohužel, zatím jsem neměla možnost žádného vlastnit, ale kdoví, třeba jednou... =o) A jestli jednou, tak bude černej =o)

Skotský Teriér

Země původu: Velká Británie
Klasifikace FCI: skupina 3 - teriéři, sekce 2 nízkonozí teriéři, bez pracovní zkoušky.
Datum zveřejnění platného standardu: 24. 6. 1987

Celkový vzhled: silně stavěný pes s velikostí vhodnou pro práci pod zemí; na krátkých nohách. Chová se ostražitě a působí dojmem velké síly a aktivity "v malém provedení". Hlava se zdá být v poměru k velikosti psa dlouhá. Navzdory krátkým nohám je velmi hbitý a aktivní.

Chování / povaha: věrný a oddaný. Důstojný, nezávislý a zdrženlivý, avšak odvážný a velmi inteligentní. Nabojácný, ale nikdy agresivní.

Hlava: Dlouhá, avšak není k nepoměru k velikosti psa.

LEBEČNÍ ČÁST
Lebka: Délka lebky umožňuje její náležitou šířku, avšak udržuje úzký, téměř plochý vzhled.

Stop: Mírný, ale mezi lebkou a obličejovou částí přesně před očima výrazný.

OBLIČEJOVÁ ČÁST
Nos: Velký, z profilu se linie směřující od nosu k bradě jeví jako skloněná zpět dozadu.

Morda: Silně stavěná a celkově hluboká. Lebka a morda jsou stejně hluboké.

Čelisti / zuby: Velké zuby s dokonalým pravidelným nůžkovým skusem, to znamená, že horní zuby těsně překrývají spodní zuby a jsou kolmo vsazené do čelisti.

Líce: Lícní kosti nevystupují.

Oči: mandlového tavru, tmavě hnědé, posazené dosti daleko od sebe a hluboko pod obočím, s bystrým a inteligentním výrazem.

Uši: Elegantní, jemné, špičaté, vztyčené uši nasazené na vrcholu lebky, ale ne příliš u sebe. Velké, v místě nasazení jsou široké uši vysoce nežádoucí.

KRK
Svalnatý a středně dlouhý.

TĚLO
Hřbetní linie těla je rovná.

Hřbet: Úměrně krátký a náležitě osvalený.

Bedra: Svalnatá a hluboká.

Hrudník: Dobře klenutá žebra se zploťují do hlubokého hrudníku a jsou uložena řádně vzad. Pevná vazba žeber a pánevních končetin.

OCAS
Středně dlouhý, dodávající psovi vzhled celkové vyváženosti. U kořene silný, směrem ke špičce se zužuje. nasazený tak, aby byl nesený vzhůru nebo mírně prohnutý.

KONČETINY
Hrudní končetiny
Hlava je nesená na středně dlouhém, svalnatém krku, který je dobře modelovaný a azsazený do šikmých ramen. Hrudník je dosti široký a spadá mezi přední nohy. hruď je náležitě položená před rovnýma nohama se silnými kostmi.

Lokty: nesmějí být vybočené, ani uložené od tělem.

Nadprstí: rovné.

Pánevní končetiny
Na velikost psa pozoruhodně silné(mocné). velké, široké hýždě.

Stehna: Hluboká.

Kolenní klouby: Dobře zaúhlené.

Hlezna: Krátká, silná, navybočená, ani nevbočená.

Tlapky
Přiměřeně velké, s řádnými polštářky, prsty náležitě klenuté a sevřené. Přední tlapky jsou mírně větší než zadní.

CHŮZE / POHYB
Plynulý a volný pohyb, vpředu i vzadu přímý, celkově vyrovnaný, s posunem vycházejícím z pánevních končetin.

OSRSTĚNÍ
Srst: Přilehlá dvojí srst - krátká, hustá a měkká podsada, tvrdá, hustá a drátovitá krycí srst, která spolu s podsadou vytváří ochranu odolnou proti vlivům počasí.

Barva: Černá, pšeničná nebo žíhaná jakéhokoliv odstínu.

VELIKOST A HMOTNOST
Výška v kohoutku: 25,4 - 28 cm

Hmotost: 8,6 - 10,4 kg

VADY
Každou odchylku od výše uvedených požadavků je třeba považovat za vadu a míra závažnosti, s jakou by se mělo na tuto vadu a míra závažnosti , s jakou by se mělo na tuto vadu pohlížet, by měla být přímo úměrná stupni odchylky a efektu na zdraví a blaho psa.
Každý pes, který vykazuje zřetelné abnormality ve vzhledu či chování, má být diskvalifikován.

POZNÁMKA
Psi by měli vykzovat dvě zřetelně normální varlata, plně sestouplá v šourku.

Fotogalerie

Hafíci z CHS Chlumec pod Cidlinou (web)

Racek chechtavý

19. března 2007 v 17:20 | LeelooDallasova |  Zvířata

Racek chechtavý (Larus ridibundus)

19. března 2007 v 17:19 | LeelooDallasova |  Zvířata - něco o nich
Larus ridibundus) je pták veliký asi jako holub domácí. Ve svatebním šatě má namodrale šedá záda a křídla s čerou špičkou a na hlavě má tmavě hnědou kapuci. V zimním šatě má hlavu bílou pouze s tmavou skvrnou u oka. V letu je patrný bílý přední lem křídel. Mladí jedinci jsou na zádech a křídlech víceméně hnědí s černou koncovou ocasní páskou. Nohy a zobák jsou červené.
Hlas - chraptivé "krrjé kverrr kekek".
Hnízdění - hnízdí v koloniích na zarostlých březích rybníků a jezer. V posledních letech nastal početní pokles. Za tahu se vyskytuje na řekách, polích a ve velkých městech. Hnízdí v dubnu až červnu jednou ročně. Hnízdo je kupa rostlinného materiálu. V ČR hnízdí odhadem max 100000 párů se silně klesající tendencí výskytu.
Samice snáší 2 - 3 olivově zelená hnědě skvrnitá vejce na kterých sedí oba rodiče asi 22 - 23 dní a mláďata poté krmí oba rodiče asi 6 týdnů.
Potrava - hmyz, červi, rybí potěr, odpadky.
Racek chechtavý je částečně tažný pták (severské populace), na hnízdiště se vrací v březnu a odlétá v říjnu. Středoevropští rackové přezimují v západní Evropě a ve Švýcarsku na řekách, polích a v městských přístavech.

Nejoblíbenější měsíc v roce?

13. března 2007 v 15:38 | LeelooDallasova |  Ankety
Srpeeeeeeeeen ... až na povodně bejvá hezký počasí a mám narozky!!! =o))

Nejoblíbenější den v týdnu?

13. března 2007 v 15:36 | LeelooDallasova |  Ankety
Pátek ale spíš sobotaaaaaaaaa *82* :D

Disney

10. března 2007 v 14:24 | LeelooDallasova |  Animace


zbytek příště ... *3*